Wat krijgt voorrang: ongediertebestrijding of een snee in de dakbedekking? Een vervelend vraagstuk, dat u liever voorkomt. Een onderhoudsplanning geeft u inzicht in de huidige status van uw onderhoud en wat er de komende tijd moet gebeuren. Het stelt u in staat werkzaamheden gelijkmatig te verspreiden, waarmee u achterstallig onderhoud, vervolgschade en pieken in uw budget voorkomt.

Een bekend voorbeeld van een onderhoudsplan is een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) dat door veel vastgoedbeheerders gebruikt wordt.

Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)

Een MJOP is een rapport over de elementen van het pand, welk onderhoud hieraan nodig is (en met welke frequentie) en de verwachte onderhoudskosten. Met een MJOP maakt u onderbouwde keuzes over uw onderhoudsprioriteiten voor de komende tien tot twintig jaar.

Een MJOP heeft verschillende voordelen:

  • Inzicht in de onderhoudswerkzaamheden, prioriteiten en benodigde reserveringen;
  • Voorkomen van meerwerk of problemen door achterstallig onderhoud;
  • Voorkomen van pieken in uw onderhoudsbudget.

Het opstellen van een MJOP is complex. Budgetten zijn verdeeld over verschillende afdelingen, elk met eigen belangen. Tegelijkertijd spelen er ad hoc zaken, verbouwingsplannen en verschillende toekomstvisies voor het gebouw. U kunt er daarom voor kiezen het MJOP-rapport volledig door PASCAD te laten opstellen.

Ondersteuning door PASCAD

PASCAD ondersteunt u op verschillende manieren bij het opstellen van uw onderhoudsplanning:

  1. Wij leveren kengetallen aan als basis voor uw onderhoudsplanning;
  2. Wij voeren bouwkundige inspecties uit volgens de conditiemeting NEN 2627 als basis voor uw MJOP;
  3. Wij stellen het complete MJOP-rapport voor u op.