Kengetallen voor optimaal onderhoud

Hoe regelt u het onderhoud aan uw pand optimaal in? Elk element heeft op een ander niveau en met een andere regelmaat onderhoud nodig. Zo laat u misschien elke vijf jaar uw kozijnen schilderen, terwijl de plafonds jaarlijks schoongemaakt moeten worden. En de entree heeft op een ander niveau onderhoud nodig dan een kantoor.

Door kengetallen over de elementen in beeld te brengen helpt PASCAD u bij uw planning en budgettering. Zo kunt u het onderhoud gelijkmatiger inplannen en voorkomt of voorziet u grote pieken in uw onderhoudsbudget. Ook krijgt u in meer inzicht in mogelijke besparingen, bijvoorbeeld door het omschakelen naar energiezuinigere elementen. En dat is weer voordelig voor uw energielabel.

PASCAD inventariseert – op basis van uw tekeningen – de elementen in uw gebouw, de benodigde frequentie van het onderhoud en de planning van het onderhoud. De voordelen hiervan zijn:

  • Tijdsbesparing;
  • Een compleet overzicht;
  • Uitsluitend werkzaamheden waar nodig;
  • Vanaf afstand mogelijk, dus geen overlast voor klanten en personeel;
  • Helderheid voor uw basisbudgettering.

Onderhoudsinspectie: inzicht in onderhoud op de langere termijn

Wilt u weten wat u op lange termijn aan onderhoud kunt verwachten? Met een onderhoudsinspectie van PASCAD krijgt u een goede indruk van de conditie en de kwaliteit van uw gebouw. De inspectie biedt tevens inzicht in de onderhoudskosten en risico’s bij uitstel van maatregelen op de langere termijn. Deze gegevens kunt u tevens gebruiken voor het opstellen van uw Meerjarenonderhoudsplan.

Lees meer over onderhoudsinspecties en onderhoudsplanning.