Project omschrijving

Onze opdrachtgevers in het vastgoed schakelen ons als onafhankelijke derde partij in voor het bepalen van de exacte oppervlakte van een pand en voor het inzichtelijk maken van het pand wat Bruto VloerOppervlak (BVO), Netto VloerOppervlak (NVO) en Verhuurbaar VloerOppervlak (VVO) betreft.

Wij maken met behulp van de meetrapportage NEN 2580 de oppervlakte van een pand inzichtelijk.

NEN 2580

Aangezien normeringen en voorschriften voortdurend aan wijzigingen onderhevig zijn, volgen wij deze op de voet en dragen daar ook graag aan bij. PASCAD is om die reden actief lid van Vereniging De Vierkante Meter.

Het doel van de vereniging is het bevorderen van de eenduidigheid en het verbeteren van de kwaliteit van metingen. Leden van Vereniging De Vierkante Meter stellen meetrapporten op conform de NEN 2580.

In de norm NEN 2580 zijn termen, definities en methoden vastgelegd over de manier waarop vloeroppervlakten en inhouden van gebouwen zo nauwkeurig mogelijk kunnen worden bepaald.

Voor het opzetten van een rapportage hanteren wij de NTA 2581.

Een NEN2580 rapportage bevalt minimal de volgende onderdelen:

  • Het NEN 2580 meetcertificaat met daarop de (BVO) en het (VVO) van de locatie;
  • Een meetstaat waarin per verdieping en ruimtecategorie het aantal m2 is vastgelegd;
  • Een ruimtelijst met ruimtenummer, categorie en het aantal m2 per ruimte;
  • Plattegronden met vlekkenplannen per ruimtecategorie.

NEN-EN 15221-6

Ook kunnen wij meten volgens de Europese richtlijn NEN-EN 15221-6. De Europese norm NEN-EN 15221 deel 6 ‘Metingen van gebied en ruimte in Facility Management’ is gemaakt om voor het facilitaire werkveld de oppervlakte binnen de Europese Unie op een eenduidige manier te bepalen. Vooral voor internationaal opererende vastgoedeigenaren, beleggers en projectontwikkelaars is het prettig om een internationale norm te hebben, waarop vierkante meters en daaraan gekoppelde kosten gebaseerd zijn.