NEN 2580 meetcertificaat

Voor u als vastgoedbeheerder is het natuurlijk belangrijk dat u inzicht heeft in de exacte oppervlakte van een pand. Daarvoor kunt u terecht bij PASCAD, als onafhankelijke derde partij. Wij bepalen de vloeroppervlakte en geven inzicht in het Bruto VloerOppervlak (BVO), het Netto VloerOppervlak (NVO) en het Verhuurbaar VloerOppervlak (VVO). Dit doen wij met behulp van de meetrapportage NEN 2580.

Wat is NEN 2580?

In de norm NEN 2580 zijn termen, definities en methoden vastgelegd over de manier waarop vloeroppervlakten en inhouden van gebouwen zo nauwkeurig mogelijk kunnen worden bepaald. Wij stellen een meetrapport op aan de hand van de NTA 2581.

Een NEN 2580-rapport bevat minimaal de volgende onderdelen:

  • NEN 2580-meetcertificaat met daarop de (BVO) en het (VVO) van de locatie
  • Meetstaat waarin per verdieping en ruimtecategorie het aantal m2 is vastgelegd
  • Ruimtelijst met ruimtenummer, categorie en het aantal m2 per ruimte
  • Plattegronden met vlekkenplannen per ruimtecategorie

A- en B-meetcertificaten

Er zijn twee typen meetcertificaten: type A- en type-B.

Bij een A-meting komt onze adviseur bij u op locatie om het vloeroppervlakte in te meten. Dit is de meest nauwkeurige en betrouwbare manier van het opstellen van een meetcertificaat.

Bij een type B-meting stellen wij uw meetcertificaat op aan de hand van tekeningen die u aanlevert. Omdat onze adviseur niet langskomt om de locatie in te meten, is het belangrijk dat die tekeningen juist zijn. Een type B-meting is ook de methode die wij toepassen als het pand nog moet worden gebouwd.

Steekproef door SKG-IKOB

PASCAD Beheer is gecertificeerd volgens het ‘Reglement Erkenning volgens oppervlaktebepalingen conform NEN 2580 en NTA 2581 van SKG-IKOB Certificatie BV. Wij melden alle meetrapporten die wij maken volgens de eisen van de erkenningsregeling. Het kan dus zijn dat SKG-IKOB een steekproef houdt in uw gebouw. Dit gebeurt dan samen met ons. Uiteraard behandelen wij al uw gegevens vertrouwelijk.

Actief lid Vereniging De Vierkante Meter

Normeringen en voorschriften wijzigen voortdurend. Wij volgen deze ontwikkelingen daarom op de voet. Wij zijn actief lid van Vereniging De Vierkante Meter. Deze vereniging stelt zich ten doel om de eenduidigheid en de kwaliteit van metingen te bevorderen. Alle leden van Vereniging De Vierkante Meter stellen meetrapporten op conform de NEN 2580-norm.

Heeft u een NEN 2580 meetcertificaat nodig?

Neem contact met ons op