Onderhoud van de installatietekeningen

Het maken van zowel globale als zeer gedetailleerde tekeningen die te maken hebben met veiligheid, beheer, onderhoud en inrichting van ruimtes, is ons vakgebied. Ook alles wat hiermee samenhangt, krijgt veel aandacht, zoals nieuwe technieken, software en vooral mogelijkheden. Wij scholen dan ook regelmatig bij in deze enerzijds conventionele en anderzijds snel veranderende materie.

Omdat veel tekeningen raakvlakken met elkaar hebben, is het vaak mogelijk om meerdere disciplines van dezelfde gegevens gebruik te laten maken, wat een prima efficiëntieslag op kan leveren.

Wij vervaardigen onder andere elektrotechnische of werktuigbouwkundige tekeningen.

Elektrotechnische tekeningen

Zijn uw elektrotechnische tekeningen nog actueel? Een belangrijke vraag, zeker vanwege de huidige opkomst van zonnepanelen en de automatisering van gebouwen. Met accurate en actuele tekeningen heeft u een goed overzicht en kunnen monteurs veilig werken. PASCAD leest uw tekeningen in en biedt inzicht in de opbouw van uw vermogensbeheer.

Tevens zijn onze tekenaars beschikbaar op locatie om (uw installateurs) te ondersteunen bij het opstellen, uitwerken en reviseren van uw elektrotechnische tekeningen. Alle informatie wordt opgeslagen in een eenvoudig vindbaar en inzichtelijk overzicht, zodat u erop kunt vertrouwen dat u altijd over de juiste informatie beschikt.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem contact op.

Werktuigbouwkundige tekeningen

Op het gebied van werktuigbouwkunde kunnen wij diverse installatietekeningen, schema’s en principeschema’s voor u vervaardigen, reviseren en onderhouden.

Door het opzetten van duidelijke installatieplattegronden is eenvoudig een installatie te controleren of te inspecteren. Vooral voor het onderhoud zijn duidelijke actuele tekeningen noodzakelijk, zodat bij een periodieke inspectie de installatieonderdelen gevonden kunnen worden. Hierbij moet gedacht worden aan de brandkleppen of de watertappunten.

Door de installatietekeningen te beheren is ook inzichtelijk te maken hoe de infrastructuur in een gebouw is opgebouwd; welke LBK voorziet welke ruimte van frisse lucht?