Het beheer van uw installatietekeningen

Het maken van zowel globale als zeer gedetailleerde tekeningen die te maken hebben met veiligheid, beheer, onderhoud en inrichting van ruimtes, is ons vakgebied.

Ook alles wat hiermee samenhangt, krijgt veel aandacht, zoals nieuwe technieken, software en vooral mogelijkheden. Wij scholen dan ook regelmatig bij in deze enerzijds conventionele en anderzijds snel veranderende materie.

Omdat veel tekeningen raakvlakken met elkaar hebben, is het vaak mogelijk om meerdere disciplines van dezelfde gegevens gebruik te laten maken, wat een prima efficiëntieslag op kan leveren.

Wij vervaardigen onder andere elektrotechnische of werktuigbouwkundige tekeningen.

Begin bij de basis

Zoals bij een gebouw een goed fundament nodig is voor een stabiele situatie, zo geldt dit beslist ook voor technische tekeningen: veel elektrotechnische- en werktuigbouwkundige gebouwinformatie is gebaseerd op een bouwkundige plattegrond. Het is van belang dat deze plattegrond niet alleen accuraat en maatvast is, maar ook actueel. Naast bouwkundige plattegronden zijn natuurlijk ook aanzichten, doorsneden en details van belang. Ook deze kunnen wij voor u vervaardigen.

Kengetallen en tellingen

Tekeningen worden normaliter opgezet met een specifiek doel.

In vrijwel alle gevallen kunnen wij meerwaarde geven aan deze tekeningen door er tijdens een revisie aanvullende informatie aan toe te kennen. Informatie in de vorm van kengetallen, zoals oppervlakte per afdeling en oppervlakte ten behoeve van schoonmaak, maar ook in de vorm van tellingen en/of inventarisaties, zoals vermogenstelstaten per verdeelkast.

De kengetallen kunnen in heldere overzichten uit de tekening geëxporteerd worden.

Elektrotechnische tekeningen

Op het gebied van elektrotechniek kunnen wij diverse installatietekeningen, schema’s en principeschema’s voor u vervaardigen, reviseren en onderhouden.

Conform de geldende normen en voorschriften moet op technische tekeningen alle informatie voorkomen om het getekende te kunnen vervaardigen. Het uiteindelijke doel van deze tekeningen is, naast het ontwerpen en/of in gebruik nemen, ook het beheren van gebouwen. Wij hebben ruime ervaring met de diverse disciplines van elektrotechnisch tekenwerk.

Werktuigbouwkundige tekeningen

Op het gebied van werktuigbouwkunde kunnen wij diverse installatietekeningen, schema’s en principeschema’s voor u vervaardigen, reviseren en onderhouden.

Door het opzetten van duidelijke installatieplattegronden is eenvoudig een installatie te controleren of te inspecteren. Vooral voor het onderhoud zijn duidelijke actuele tekeningen noodzakelijk, zodat bij een periodieke inspectie de installatieonderdelen gevonden kunnen worden. Hierbij moet gedacht worden aan de brandkleppen of de watertappunten.

Door de installatietekeningen te beheren is ook inzichtelijk te maken hoe de infrastructuur in een gebouw is opgebouwd; welke LBK voorziet welke ruimte van frisse lucht?