Bouwvoorbereiding: vergunningen en aanbestedingen

De bouwvoorbereiding is een essentiële projectfase om tijdens de uitvoering onverwachte tegenvallers en meerkosten te voorkomen. Tijdens deze fase leggen we zorgvuldig de vereiste prijs- kwaliteitsverhouding vast, vragen de vereiste vergunningen aan, wordt de prijsaanvraag gedaan bij de aannemer(s) en beoordelen we de door de aannemer(s) ingediende offertes.

Nadat er overeenstemming is bereikt met de aannemer over de inschrijving wordt de aannemingsovereenkomst opgesteld met de bijbehorende contractstukken.

Omgevingsvergunning

Bij de aanvraag Omgevingsvergunning wordt een gecombineerde aanvraag gedaan voor de benodigde vergunningen, bijvoorbeeld een sloopvergunning, bouwvergunning, milieuvergunning, etc. De omvang en voorwaarden voor de aanvraag omgevingsvergunning zijn afhankelijk van de werkzaamheden en worden door PASCAD Bouwadvies getoetst aan de indieningsvereisten zoals deze zijn vastgelegd in de Ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor).

Naast het vervaardigen van bouwtechnische tekeningen voor de aanvraag omgevingsvergunning, stelt PASCAD Bouwadvies de benodigde bouwbesluitberekeningen (EPC, daglicht en ventilatie) op.
De vereiste stukken worden door PASCAD Bouwadvies ingediend op het omgevingsloket waarbij wij onze opdrachtgever informeren over de vergunningstermijnen en deze bewaken.

Aanbestedingen

Is de bouwvoorbereiding en de aanvraag omgevingsvergunning afgerond?
Dan is het moment aangebroken om het bouwproject aan te besteden! PASCAD Bouwadvies helpt u bij het kiezen van de juiste aanbestedingsvorm, het opstellen van de aanbestedingsvoorwaarden en het selecteren van de aannemer(s).
De geselecteerde aannemer(s) ontvangen het bestek met tekeningen en aanvullende rapportages op basis waarvan zij een prijsaanbieding kunnen doen.

Ten behoeve van een goede en complete prijsaanbieding stelt PASCAD Bouwadvies een Nota van Inlichtingen op waarin door de aannemer(s) gestelde vragen worden beantwoord. Het is vervolgens aan hen een goede offerte en open begroting aan te leveren.

Prijs- en contractvorming

De projectmanagers van PASCAD Bouwadvies beoordelen de ingediende offertes en open begrotingen van de aannemer(s) op compleetheid, gelijkwaardigheid en overeenstemming met de aanbestedingsdocumenten. Op basis van de bevindingen adviseren zij de opdrachtgever over de te voeren onderhandelingen met de aannemer(s). Om misverstanden en tegenvallers tijdens de uitvoering te voorkomen, is een zorgvuldige prijs- en contractvorming erg belangrijk.

De bouwmanagers van PASCAD Bouwadvies voeren, met de opdrachtgever, overleg met de potentiële aannemer(s) over de ingediende prijs, de bijbehorende technische oplossingen en eventuele bezuinigingen met als doel om tot een eenduidige en transparante contractvorming te komen.

Komen we eenmaal tot een vastgestelde prijs-kwaliteitsafspraak, dan volgt de definitieve contractvorming. PASCAD Bouwadvies levert de input voor de aannemingsovereenkomst de aannemingsovereenkomst zijn bijvoorbeeld opgenomen:

  • De betrokken partijen;
  • De documenten die de basis vormen van het contract;
  • Het aannemingsbedrag;
  • Afspraken over betalingstermijnen;
  • Garantiebepalingen;
  • Bepalingen met betrekking tot uitvoeringsperiode en oplevering.

Bent u benieuwd wat PASCAD voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op.