Bouwmanagement- en begeleiding

Tijdens de bouw sturen we, op basis van het bestek, op een mooie en correcte realisatie van het ontwerp.
Doorgaans verzorgen onze projectleiders het bouwmanagement, waarbij ze de kwaliteit, planning en het budget bewaken. Bij zeer omvangrijke projecten werken we samen met vertrouwde partijen. Ook veiligheid op de bouwplaats en het inspelen op onvoorziene omstandigheden spelen hierin een rol.

Vanuit de gedachte ‘een goed begin is het halve werk’ streven we naar een zo effectief mogelijk bouwmanagement. Is de bouw afgerond, dan zorgen we ervoor dat uw project op de juiste manier gedocumenteerd wordt (as-built of revisietekeningen) en dat alle opleverpunten worden afgewerkt. Zo kunt u zich concentreren op uw verhuizing.

Meer- of minderwerk

Meer- of minderwerk bestaat uit niet voorziene veranderingen in uw bouwproject. U wilt bijvoorbeeld een extra dakkapel of een uitgebreide keuken. Of u plaatst liever uw eigen keuken in plaats van een nieuwe. In het eerste geval investeert u extra, in het laatste geval krijgt u geld terug.