Advies onderhoud van uw pand

Zet onze ervaring in voor een efficiënter en beter eindresultaat.

Op het gebied van beheer en onderhoud van uw pand moeten de nodige vraagstukken op basis van een goed advies beantwoord worden. Door dit advies is het eenvoudiger om prioriteiten te stellen en een plan van aanpak te maken.
PASCAD helpt u vanaf het eerste moment met advies bij het in kaart brengen van alle gegevens die u nodig heeft over uw pand, de inrichting en de afwerking, zowel binnen als buiten.
Thema’s als effectieve benutting van de ruimte, veiligheid, slimme looproutes, de ligging van afdelingen ten opzichte van elkaar, schoonmaak, onderhoud, huurkosten en beheer komen allemaal aan de orde.

Aan tafel met een ervaringsdeskundige

Wij vervullen onze rol als adviseur bij voorkeur als ervaringsdeskundige, met ruime ervaring uit het verleden, maar met name ook met ervaring in het heden. Wij zijn daarnaast ook graag een sparringpartner waarbij wij onze ervaring inzetten en kritisch durven te zijn om tot een beter eindresultaat te komen.
Wij worden regelmatig betrokken bij het pro-actief invullen en uitwerken van vraagstukken en kennen derhalve als geen ander het verschil tussen theorie en praktijk, waarbij een goed en helder advies altijd voorop staat.

Normeringen en voorschriften

Een wezenlijke aanvulling op het invullen van uw vraagstukken is het toetsen van mogelijke oplossingen aan normeringen en voorschriften. Wij adviseren u over de toepassing van wettelijke normeringen. Denk bijvoorbeeld aan arbovoorschriften of ontruimingsplattegronden volgens NEN en ISO. Omdat normeringen en voorschriften voortdurend aan wijzigingen onderhevig zijn, volgen wij deze op de voet en dragen daar ook graag aan bij (lees verder).

CAD-Automatisering

Voorkom repeterende handelingen en vergroot de eenduidigheid

Alhoewel de naam AutoCAD doet vermoeden dat alles automatisch gaat, is de praktijk iets weerbarstiger. CAD-tekenen is en blijft mensenwerk en hoe vaardig de tekenaar ook is, er zijn en blijven altijd repeterende handelingen die op termijn toch veel tijd kunnen kosten. Denk aan het veranderen van een bedrijfslogo in de onderhoek van alle tekeningen of het tellen en verzamelen van aantallen in tekeningen. Er is bijzonder veel mogelijk wanneer het gaat om het vereenvoudigen van dergelijke handelingen. Daarnaast kan CAD-Automatisering ook een forse standaardisatie van het tekeningenbestand opleveren, omdat alles eenduidig uitgevoerd wordt.

De uitgangspunten en wensen per situatie kunnen sterk verschillen, daarom kan het goed zijn uw vraagstuk eens aan ons voor te leggen; de kans is erg groot dat wij een goede bijdrage kunnen leveren.

Inventariseren en clusteren van gegevens

Wij zorgen ervoor dat de gegevens van uw pand stap voor stap en eenduidig in kaart worden gebracht en dat u met één druk op de knop direct inzicht heft in hoe uw pand er tot in detail uitziet.

Het is goed mogelijk om snel informatie te verzamelen zoals ruimtenummers, afdelingen en oppervlaktes voor beheer, maar ook hoeveelheden (aantal armaturen) en kengetallen (vermogens huishouding) voor onderhoud. Door deze informatie met collega’s te delen kan iedere discipline hier gebruik van maken.

CAD-Automatisering kan uw organisatie ook op dit gebied veel tijd en dus veel geld besparen.

Databases en koppelingen

Wij kunnen uw tekeningen aan een intelligente database koppelen. In deze database kunnen diverse gegevens uit de tekening(en) worden opgeslagen. U kunt de gewenste gegevens en kengetallen groeperen en sorteren. Deze informatie kunt u gebruiken in rapportages, maar bijvoorbeeld ook voor de uitwerking van offertes. Ook is het mogelijk om met CAD-Automatisering koppelingen te realiseren met bestaande databases, FMIS applicaties of tekeningen.