Advies brandveiligheid

Niet alleen als eigenaar, maar ook als gebruiker bent u verantwoordelijk voor de brandveiligheid van uw ruimte. Er komt veel kijken bij het brandveilig omgaan met een gebouw: bewegwijzering, sprinklerinstallaties en rookafvoer zijn slechts enkele voorbeelden. Logisch, het gaat daarbij om het redden van mensenlevens. Wij geven advies over de brandveiligheid van uw vastgoed.

U kunt een controle laten uitvoeren door de brandweer, maar als blijkt dat de brandveiligheid van uw pand niet op orde is, riskeert u veelvuldige inspecties. Een alternatief is een preventieve inspectie om te toetsen of uw pand voldoet aan de wet- en regelgeving.

PASCAD assisteert hier graag bij. Wij brengen de brandveiligheid van het gebouw en de installaties in kaart (op basis van tekeningen of door een inspectie op locatie) en adviseren over de brandveilige inrichting van uw pand conform de eisen van het bouwbesluit. U ontvangt een rapport over zaken als brandcompartimenten, vluchtroutes en de plaatsing van blusmiddelen.