‘Anderhalvemetersamenleving’ en ‘social distancing’ zijn termen die met de Coronacrisis in het leven zijn geroepen. Ook als organisatie heb je ermee te maken; er moet minimaal 1,5 meter afstand tussen mensen zijn, dus ook wanneer medewerkers achter hun werkplekken zitten.

Voor diverse opdrachtgevers heeft PASCAD inmiddels voorstellen gemaakt die inzichtelijk maken hoeveel werkplekken conform de nieuwe maatregelen beschikbaar blijven.

Voor het bepalen van het aantal bruikbare werkplekken wordt gebruik gemaakt van plattegronden met de werkplekken, waarbij per werkplek een straal van 1,5 m wordt weergegeven.

Zo wordt direct duidelijk welke werkplekken nog bruikbaar zijn zonder aanpassingen en welke werkplekken met kleine aanpassingen bruikbaar kunnen worden gemaakt. Bij deze kleine aanpassingen kunt u denken aan het uit elkaar zetten van werkplekken of het plaatsen van een divider-scherm.

Complete herindelingen kunnen ook worden gemaakt, al zal dit wel consequenties hebben voor de infrastructuur, stroomvoorziening en netwerkaansluitingen van de werkplekken.

Door goed samen te werken, is het mogelijk om meer werkplekken te benutten, zoals bijvoorbeeld wanneer een collega even opstaat van zijn werkplek om ruimte te maken zodat een ander kan passeren.

Om de anderhalvemetersamenleving weer op gang te brengen, zal er de komende tijd goed gekeken moeten worden naar mogelijkheden voor de indeling van kantoren, winkels en scholen.

PASCAD denkt graag met u mee!